A continuació us mostrem les darreres tesis doctorats que s’han defensat en el grup LIEC:

Doctora: Isabel Pau Custodio
Directora: Conxita Márquez i Anna Marbà Tallada
Títol: La novela com a context en l’educació científica.
Data de lectura: 22/01/2018
Calificació: Excel·lent Cum Laude

Doctora: Concepció Ferrés Gurt
Directora: Anna Marbà Tallada
Títol: La competència d’indagació i la seva avaluació en els estudiants de batxillerat
Data de lectura: 3/11/2017
Calificació: Excel·lent Cum Laude

Doctora: Alba Castelltort Valls
Directora: Neus Sanmartí Puig
Títol: Educar a favor d’una nova cultura ambiental de l’aigua
Data de lectura: 19/01/2016
Calificació: Excel·lent Cum Laude

Doctora: Maria Roser Nebot Castelló
Directora: Concepció Márquez Bargalló
Títol: La modelització d’una conca hidrogeològica a través d’activitats pràctiques.
Data de lectura: 04/02/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude

Doctora: Maria del Carme Grimalt Álvaro
Directora: Roser Pintó Casulleras y Jaume Ametller
Títol: La tecnologia a les classes de ciències de secundària: anàlisi dels processos de canvi en el professorat.
Data de lectura: 10/03/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude

Doctora: Montserrat Pedreira Álvarez
Directora: Concepció Márquez Bargalló
Títol: “Puc tocar?” Anàlisi d’una proposta educativa del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a infants de 2 a 6 anys.
Fecha de lectura: 1/06/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude (con premio extraordinario de la universidad)

Doctora: Anna Garrido Espeja
Directora: Digna Couso Lagarón
Títol: Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica.
Data de lectura: 04/11/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude

Doctora: Edith Herrera San Martín
Directora: Mercè Izquierdo
Títol: Indagación y modelización con el diagrama Uve de Gowin en la formación inicial del profesorado de ciencias de Educación Secundaria
Data de lectura: 30/11/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude

Doctora: Laura Valdés Sánchez
Directora: Mariona Espinet
Títol: Estudi de la col.laboració discursiva en l’ensenyament integrat de les ciències i l’anglès a l’aula d’educació primària: la docència compartida com a eina per promoure el diàleg disciplinar
Data de lectura: 19/12/2016
Calificació: Sobresaliente Cum Laude

Altres investigacions a destacar: Treballs Finals de Màster i de Grau