Des del grup LIEC, entenem que la recerca no ha de ser una finalitat per si mateixa. Més aviat, pensem que ha de ser una activitat els productes de la qual siguin transferibles a diferents col·lectius.  És per això que el nostre grup engloba professorat de secundària i universitari i publiquem tant a revistes d’investigació amb impacte com a revistes de divulgació.