Universitat de Barcelona

Professora emèrita

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

Facultat de Formació del Professorat

Campus Mundet, Llevant, Passeig Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona

marina.castells@ub.edu

Publicacions