Publicacions

Domènech-Casal, J., Marchán, I., & Vergara, Q. (2015). Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut , Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Ciències, 30, 32–38. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.48