Publicacions

Marchán-Carvajal, I., Palou, L., Pere, R., & Domènech-Casal, J. (2017). Els contexts quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l ’ ensenyament de les Ciències basat en Projectes . Ciències, 33, 8–14. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.8