Publicacions

Domènech-Casal, J., Marchán, I., & Vergara, Q. (2015). Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut , Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Ciències, 30, 32–38. https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.48
Pipitone, C., Caminal, A., Marchán, I., García, A., Margazo, M., Guitart, J., & Sánchez, N. (2016). Las actividades dialógicas e interactivas en el aula de ciencias: una herramienta útil para la formación inicial del profesorado de Educación Primaria. In J. L. Bravo Galán (Ed.), 27 Encuentros De Didáctica De Las Ciencias Experimentales (pp. 345–352). Universidad de Extremadura y Apice. http://apice-dce.com/wp-content/uploads/2018/08/XXVII-Actas.pdf